Åderbråck & ådernät

Behandling av åderbråck och ådernät utan kirurgi 

Behandling av åderbrock/ ådernät  

På Complete Skin behandlas åderbråck och ådernät med en ny metod som kombinerar skuminjektion med ultraljud. Med hjälp av ultraljud är det möjligt för behandlaren att identifiera vad det är för sorts diskbråck, storlek samt lokalisation av åderbråcket. Såväl ytliga som de djupa som inte syns med blotta ögat. Ytterligare en fördel med åderbråcksbehandling med skum är att  skummet har kontakt med kärlväggarna dubbelt så lång tid jämfört med behandling med traditionella preparat. Därmed uppnås likvärdig effekt som vid kirurgisk behandling av åderbråck. 

Hur går behandlingen till? 

Behandling av åderbråck tar i regel 20-30 minuter. Behandlingen inleds med en ultraljudsundersökning för att identifiera åderbråcket. Därefter behandlas åderbråcken, utan vare sig narkos eller annan lokalbedövning. Efter behandlingen går det bra att återgå till vardagliga aktiviter med viss modifikation. Patienter rekommenderas att röra sig vanligt efter behandlingen men att undvika tyngre lyft och högintensiv träning de närmsta sju dagarna efter genomförd behandling. 

Behandling av åderbrock/ ådernät – jämförelse med kirurgi

Med skuminjektion och ultraljud kan djupa och ytliga åderbråck behandlas. Behandlingen kräver varken narkos eller annan lokalbedövning. Omedelbart efter behandlingen kan patienten gå som vanligt och arbeta som vanligt, ingen sjukskrivning behövs. Metoden är även väsentligt mer kostnadseffektiv, ger inga ärr samt innebär en mindre risk för komplikationer jämfört med traditionell kirurgi. 

Fördelar med icke-kirurgisk behandling av åderbrock 
  • Säker behandling 
  • Effektiva resultat 
  • Kostnadseffektivt 
  • Kort behandlingstid 
  • Kort återhämtningstid 

Resultat efter behandling av åderbråck