Botox

Botox

Botox har i decennier använts inom medicin. Idag är botox en av världens vanligaste estetiska behandling för att förebygga, släta ut och reducera rynkor och linjer. Botox är även effektivt för behandling av överdrivna svettningar, migrän och tandgnissel.

Vad är Botox?

Botox är ett välbeprövat och muskelavslappnande läkemedel som injiceras för att lokalt blockera nervsignaler. På så vis kan muskelns förmåga till kontraktion kontrolleras. Med hjälp av botox kan redan synliga linjer och rynkor slätas ut samt områden som påvisat överaktivitet kan förebyggas för att bibehålla ett ungdomligare och vaknare ansikte. 

Behandlingsområden? 

Botox är effektivt för behandling av rynkor och linjer som skapas av ansiktsrörelser i vardagen så som när vi ler, kisar mot starkt ljus, rynkar pannan eller området mellan ögonbrynen. Botox används även för att behandla spänningshuvudvärk, migrän, tandgnissel eller för att behandla oönskad och överdriven svettning. De vanligaste behandlingsområden för botox som vi på Complete Skin behandlar inkluderar:

  • Bekymmersrynkan mellan ögonbrynen
  • Kråksparkar runt ögon
  • Rynkor i pannan
  • Rynkor runt mun
  • Mungipor 
  • Migrän/ spänningshuvudvärk 
  • Kraftiga svettningar (ex händer, fötter, hjässa, ljumske, armhåla) 
  • Tandgnissel

Vilka resultat kan förväntas?

Full effekt av en botoxbehandling syns efter ca 7-14 dagar. Därefter håller resultatet i cirka 3-6 månader beroende på individen. För att bibehålla effekten av ett utvilat och ungdomligt ansikte kan behandlingen upprepas kontinuerligt. Vid regelbunden botox behandling blir muskeln med tiden något svagare vilket gör att effekten av botox bibehålls längre. Skulle botox behandling upphöra och inte genomföras återgår rörelsen helt.